de pl ch at
  poczta@carebiuro.de
cbb-business.pl/

RYCZAŁT A USŁUGI BUDOWLANE

Kiedy płacimy ryczałt od usług budowlanych w Niemczech.

 

Przychody z działalności gospodarczej uzyskiwane zarówno w Polsce jak i za granicą mogą być w Polsce opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o ile przedsiębiorca spełnił warunki dla tego sposobu rozliczania.

Przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.) nie wykluczają podatnika z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego w przypadku uzyskiwania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej za granicą.

Podatnik może płacić podatek w tej formie, jeżeli m.in.:

Przedsiębiorcy, którzy mają miejsce zamieszkania w Polsce, powinni w Polsce rozliczyć się ze wszystkich swoich dochodów, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy). Natomiast W świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w innym państwie tylko wtedy, gdy działalność ta jest wykonywana poprzez położony w tym państwie zakład. W przeciwnym przypadku (tj. jeżeli działalność gospodarcza za granicą nie jest prowadzona w formie zakładu), dochody z tej działalności podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce.

Nie jesteś pewien jak rozliczyć swoje przychody z usług wykonywanych w Niemczech? Nie wiesz, jak  gdzie płacić podatki? Skontaktuj się z doradcą podatkowym kancelarii rachunkowej Carebiuro.de. doradzimy, wyjaśnimy, pomoże w prawidłowym rozliczeniu Twoich podatków.

 

Gewerbe dla budowlanki


© Rejestracja firmy w Niemczech - Carebiuro.de 2016.
Zakladanie firmy w Niemczech - Dzialalnosc gospodarcza w Niemczech - Firma w Niemczech bez meldunku
All rights reserved.