de pl ch at
  poczta@carebiuro.de
cbb-business.pl/

FIRMA W POLSCE PRACA W NIEMCZECH GDZIE PODATEK

Gdzie płacić podatek mając firmę w Polsce a pracując w Niemczech.

 

Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez polskiego przedsiębiorcę z tytułu usług świadczonych w Niemczech należy rozpatrywać na gruncie postanowień umowy zawartej między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów, (nieograniczony obowiązek podatkowy). Przepis ten jest stosowany z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zatem w rocznym zeznaniu PIT wykazuje on wszelkie dochody, także te z pracy wykonywanej np. w Niemczech. By tego samego wynagrodzenia nie uszczuplać podatkowo zarówno w Polsce, jak i w Niemczech stosuje się regulacje polsko-niemieckiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

 

 

Założenie firmy w Niemczech

Polecane linki:

Opiekunki - tanie ubezpieczenie

Firma w Niemczech

ubezpieczenie zdrowotne dla pracownika sezonowego

Płace minimalne


© Rejestracja firmy w Niemczech - Carebiuro.de 2016.
Zakladanie firmy w Niemczech - Dzialalnosc gospodarcza w Niemczech - Firma w Niemczech bez meldunku
All rights reserved.