de pl ch at
  poczta@carebiuro.de
cbb-business.pl/

FAKTURA ZA USŁUGI BUDOWLANE DLA NIEMCA

Kiedy możemy wystawić Fakturę za usługi budowlane w Niemczech.

 

Firmy świadczące usługi budowlane w Niemczech zgodnie z przepisami winny być zarejestrowane jako podatnik w tym kraju. Jeżeli polski podatnik nie zarejestrował się w podatku VAT w Polsce, natomiast prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych na nieruchomościach w innym niż Polska państwie członkowskim, powinien zarejestrować się jako podatnik w tym państwie. Miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest według ustawy o VAT miejsce położenia nieruchomości (podstawa prawna: art. 28e ustawy o VAT).

 Świadczone przez podatnika usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w Niemczech. Miejscem ich świadczenia, jako usług związanych z nieruchomościami, jest miejsce położenia nieruchomości, których dotyczą (por. art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług). W konsekwencji usługi te nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, lecz w Niemczech.

 

 

Firma budowlana w Niemczech

Polecane linki:

Firma w Niemczech

Zameldowania w Niemczech

Kindergeld na gewerbe

Komu przysługuje Kindergeld

 

                  gewerba a ubezpieczenie w polsce                                                                   vat_anglia

                    https://carebiuro.de/pdf/ekv/gewerba_a_ubezpieczenie_w_polsce_pup.pdf                                                                   https://carebiuro.de/pdf/officevat/vat_anglia.docx_pup.pdf                                                                                                                                                                           


© Rejestracja firmy w Niemczech - Carebiuro.de 2016.
Zakladanie firmy w Niemczech - Dzialalnosc gospodarcza w Niemczech - Firma w Niemczech bez meldunku
All rights reserved.